StavaRätt

Shared by: MR
On: 2022-12-18 13:08:28
Updated by: Amid
On: 2023-06-25 19:38:51
Rating: 0.00 Clarus out of 10 (0 vote)
Rate it: 12345678910


(There's no video for StavaRätt yet. Please contribute to MR and add a video now!)

  •  

What is StavaRätt?

Vad är StavaRätt?
StavaRätt är ett Lär-Dig-Stava program avsett för barn från ca 6 år och uppåt. Programmet består av tre delar: Stavningslek, Hängningslek och Korsordslek.

I stavningsleken får barnet försöka stava till ett ord som illustreras med bild och ljud. Det finns tre svårighetsgrader och det registrerade programmet innehåller ca 250 ord med bild och ljud. (I det oregistrerade programmet används endast 30 ord)

I hängninsleken får barnet försöka gissa ett dolt ord bokstav för bokstav. Efter 13 felaktiga gissningar "blir man hängd" och ordet visas. Orden som används är desamma som orden i stavningsleken.

I korsordsleken får barnet lösa korsord. Det registrerade programmet innehåller ca 25 korsord av varierande svårighetsgrad. (I det oregistrerade programmet används endast 3 korsord)

I samtliga lekar kan barnet välj mellan stora och små bokstäver. I stavningsleken kan programmet sättas i demo-läge varvid stavningen visas.

I det registrerade programmet kan externa ordfiler användas, man kan själv ändra på ord eller lägga till egna ord, skapa egna korsord, byta ut ljudeffekterna, samt ändra på färger. I en extern ordfil kan dessutom engelska ord användas.


Download StavaRätt for Mac

(2.04 MiB / 2.13 MB)
/ compressed w/ Stuffit
1 / 2022-12-18 / 58440adb4a7526f451b8eb09ab8e36b62832eaa8 / /


Architecture


68K + PPC (FAT)System Requirements

From Mac OS 7.0 up to Mac OS 9.2

Compatibility notes

  • 68040 processor
  • 2 MB of RAM
  • Color Quickdraw 256 colors


Emulating this? It could probably run under: SheepShaver

To date, Macintosh Repository served 2601938 old Mac files, totaling more than 524756GB!
Downloads last 24h = 1277 : 214748.9MB
Last 5000 friend visitors from all around the world come from:
Blueberry Oxygen (Mac OS 9/Ensemble Pictures)
 
Let's chat about old Macs!